Bijstand aanvragen

Bijstand aanvragen

Aanvragen bijstand

Bovenstaand kunt u via het UWV een bijstandsuitkering aanvragen.

Bijstand aanvragen; waar doe ik dat?

Bijstand aanvragenHeb je geen werk en te weinig geld om van te leven? En kom je niet in aanmerking voor een uitkering zoals een WW-uitkering? Dan kun je wellicht bijstand aanvragen via de gemeente.

Het is belangrijk om vooraf te toetsen of je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Hier zijn namelijk criteria aan verbonden. Als eerste moet je een Nederlander zijn of beschikken over een geldige verblijfsvergunning. Daarnaast moet je woonachtig zijn in Nederland. Tevens moet je aan kunnen tonen dat je onvoldoende inkomen hebt om van te kunnen leven. Ook mag je niet in het bezit zijn van vermogen dat je ook nog aan zou kunnen wenden om van te kunnen leven. De vermogensgrens voor gezinnen die hiervoor geldt is 12.240 Euro. Voor alleenstaanden is dit de helft; 6.120 Euro. Bij het vermogen wordt ook de (over) waarde van de woning meegeteld, net als bijvoorbeeld een auto en overige bezittingen van waarde. Zit je onder deze grens als gezin of als alleenstaande, dan voldoe je dus aan de vermogensnorm dan kun je bijstand aanvragen. Daarnaast speelt bij het aanvragen van een uitkering ook een grote rol of je aan kunt tonen dat je er alles aan doet om aan het werk probeert te komen.

Geen recht op een bijstandsuitkering

Er zijn ook situaties waarbij bijstand aanvragen niet mogelijk is, omdat je er geen recht op hebt. Bijvoorbeeld als je een straf uitzit in de gevangenis, op dat moment heb je geen recht op bijstand. Op het moment dat je gevangen zou moeten zitten en je jezelf nog niet hebt gemeld bij de politie, kun je ook geen bijstand aanvragen. Net als op het moment dat je werkzaam bent bij een baas en gaat staken. In deze stakingsperiode kun je geen gebruik maken van het recht op een bijstandsuitkering. Verblijf je langer dan vier weken in het buitenland? Dan is het eveneens niet mogelijk om een bijstandsuitkering aan te vragen. Dit geldt ook als je een studiefinanciering zou kunnen ontvangen of reeds ontvangt. Als je jonger dan 18 bent kun je ook geen bijstand aanvragen. Ben je 18, 19 of 20 jaar oud en verblijf je in een inrichting dan vervalt dit recht ook. Wie onbetaald verlof heeft kan ook geen bijstand aanvragen, dat geldt ook voor mensen van 27 jaar en jonger die door hun gedrag niet in staat zijn om hun verplichtingen na te komen.

Hoogte van de bijstandsuitkering

Bijstand aanvragenDe bijstandsnorm is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Hierbij speelt mee of je alleenstaand bent of gehuwd. In het geval dat je samenwonend bent krijg je 100% van het nettominimumloon, in het geval dat je alleenstaand bent, 70%. Als je één of meerdere kinderen hebt, komt hier nog een kind gebonden budget bij. Houd ook rekening met de kostendelersnorm. Dit houdt in dat als je met meerdere volwassenen een woning deelt en hiermee ook de kosten deelt, dat de hoogte van de bijstand hierop wordt aangepast. Des te meer (meerderjarige) huisgenoten je hebt die ook meedelen in de kosten, hoe lager de bijstandsuitkering zal zijn.

Bijstand aanvragen

Bijstand aanvragen kan niet zonder ook ingeschreven te zijn als werkzoekende bij het UWV. Dit is dus de stap die je als eerste moet doen; inschrijven als werkzoekende bij het UWV. Jezelf inschrijven als werkzoekende kan via https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering/. Volg hiervoor de stappen op deze website om jezelf in te schrijven als werkzoekende. Na deze inschrijving ben je geregistreerd als werkzoekende bij het UWV. Deze aanvraag duurt ongeveer een uur. Als dit gereed is krijg je binnen 48 uur een bevestiging dat je bent ingeschreven. Dit bewijs is nodig voor de volgende stap die je moet zetten om een bijstandsuitkering aan te vragen.
Vervolgens moet je de bijstand aanvragen bij de gemeente waarin je woont. Ga naar de website van je gemeente en vul hier het formulier in dat hiervoor is bestemd. De inschrijving als werkzoekende (bewijs van UWV) heb je hier ook nodig om aan te tonen dat je actief bezig bent om werk te zoeken. Uiteindelijk bepaalt jouw gemeente of je wel of geen uitkering krijgt. Of je recht hebt op een bijstandsuitkering bepaalt de gemeente op basis van jouw omstandigheden, ook bepaalt de gemeente hoe hoog dit bedrag zal zijn.

Bijstand aanvragen met DigiD

Voor het invullen van het formulier als zijnde werkzoekende heb je een Digid nodig. Dit geldt overigens ook voor het bijstand aanvragen in jouw gemeente. Als je samenwonend bent met een partner heeft jouw partner ook een Digid nodig. De gegevens van jullie beiden zijn namelijk nodig voor de gemeente om te bepalen of je in aanmerking komt voor een uitkering. In het geval dat jouw partner een goed inkomen heeft en jij hiervan ook zou kunnen leven, wordt er door de gemeente in dit geval geen bijstandsuitkering toegekend. Het aanvragen van een Digid kan via de website www.digid.nl

Hoe lang heb ik recht op een bijstandsuitkering?

Als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, stopt de bijstandsuitkering. Als je van de reguliere AOW niet kunt leven dan kun je aanspraak maken op aanvullende bijstand. Hiervoor gelden wel criteria of je hiervoor in aanraking komt. Er wordt dan gekeken naar jouw aanvullende pensioen (indien aanwezig), maar bijvoorbeeld ook naar je vermogen. Het vermogen waar in dit geval naar gekeken wordt is niet alleen het geld wat je bezit, maar ook bijvoorbeeld een auto en een huis. In het laatste geval wordt de overwaarde berekend en wordt dit deel ook gerekend tot het vermogen. Als je voldoet aan alle criteria kun je via de website van de gemeente deze aanvraag doen om aanvullend op de AOW nog een aanvullende bijstand te krijgen.