Tegemoetkoming scholieren

Tegemoetkoming scholieren aanvragen

Aanvragen tegemoetkoming scholieren

Wanneer je 18 jaar bent in op het voortgezet onderwijs zit, heb je recht op een tegemoetkoming scholieren. Dit is een gift. Deze gaat in vanaf het eerste kwartaal na je 18e verjaardagen. Vanaf dat moment ontvangen je ouders geen kinderbijslag meer. De tegemoetkoming wordt aan het einde van elke maand uitbetaald.

Aanvragen scholieren tegemoetkoming

Tegemoetkoming scholieren Belangrijk is dat de tegemoetkoming op tijd wordt aangevraagd. In ieder geval voor het einde van het schooljaar. Hoe eerder je de tegemoetkoming aanvraagt, hoe eerder je wordt uitbetaald. Het aanvragen doe je door middel van het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Deze vind je op bovenstaande pagina.

Wanneer je 18 jaar bent geworden komen er veel dingen op je af. Zo sta je voor de keuze om rijlessen te gaan nemen om een auto te kunnen besturen, een andere keuze is of je wel of niet op jezelf gaat. De belangrijkste keuze die de meeste mensen van 18 jaar moeten maken is welke vervolgopleiding zij willen doen na de middelbare school opleiding.

Wanneer je 18 jaar bent ben je niet meer leerplichtig en kun je er dus voor kiezen om meteen te gaan werken. De meeste jongeren kiezen er echter voor om een vervolgopleiding te gaan doen.

Zo’n vervolgopleiding kost heel wat geld, tenslotte moet je elk leerjaar weer boeken aanschaffen en er moet natuurlijk collegegeld worden betaald. Wanneer je 18 jaar bent geworden ben je daarnaast ook zelf verantwoordelijk voor nieuwe kosten als het afsluiten van een zorgverzekering.

Scholieren Tegemoetkomingen

De overheid probeert studenten waar nodig bij te staan door middel van subsidies en tegemoetkomingen. Studenten krijgen zo bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag van de overheid waarmee ze een gedeelte van de maandelijkse zorgverzekeringspremie kunnen betalen. Ook voor jongeren die een vervolgopleiding willen gaan volgen kent de overheid een tegemoetkoming. Een tegemoetkoming voor jongeren die een vervolgopleiding willen gaan volgen heet ‘Tegemoetkoming scholieren’. De tegemoetkoming scholieren helpt studenten bij het financieren van spullen die zij voor school moeten kopen, voorbeelden hiervan zijn het aanschaffen van boeken en leermiddelen, maar ook het betalen van collegegeld kan aan de hand van de tegemoetkoming scholieren.

De tegemoetkoming scholieren kunnen we onderverdelen in twee tegemoetkomingen, de basistoelage en een aanvullende toelage. De OV kaart is geen onderdeel van de tegemoetkoming voor scholieren, dit staat hier los van. Op welke tegemoetkoming scholieren je recht hebt is geheel afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Niet iedereen komt in aanmerking voor het aanvragen van tegemoetkoming studenten, aan het aanvragen van deze tegemoetkoming zijn namelijk enkele voorwaarden verbonden. Een voorbeeld van een voorwaarde die van kracht is bij het aanvragen van tegemoetkoming scholieren is de hoogte van het maandelijkse inkomen.

Wanneer je boven een bepaald bedrag verdien als student zijnde vervalt het recht op tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming is ook deels afhankelijk van het inkomen dat wordt verdiend door beide ouders van de student die de tegemoetkoming aan wilt vragen. Wanneer het inkomen van beide ouders laag is zal de student een hoger bedrag aan maandelijkse tegemoetkoming scholieren ontvangen. Ook wanneer de student zelf maandelijks niets of heel weinig verdiend kan de tegemoetkoming hoger uitvallen. De hoogte van de tegemoetkoming scholieren is naast het inkomen van beide ouders en de student ook van verschillende andere factoren afhankelijk.

Aanmaken e-mail adres

Voor het beheren van alle tegemoetkomingen en financieringen is het verstandig om één privé adres te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een hotmail of gmail adres. Uitleg nodig? Kijk dan eens op de gmail account aanmaken uitlegpagina. Hierdoor kunt u al uw zakelijke dingen in één postvak ordenen.

Basistoelage

Jongeren die een vervolgstudie willen gaan volgen hebben recht op het aanvragen van een basistoelage als tegemoetkoming. Om de basistoelage aan te kunnen vragen moet je echter wel aan enkele voorwaarden voldoen. De hoogte van de basistoelage is ook van verschillende factoren afhankelijk, zo is het bijvoorbeeld afhankelijk van je woonsituatie. Wanneer je zelfstandig woont is de basistoelage hoger dan wanneer je bij je ouders woont. Wanneer je gaat studeren ontvang je niet automatisch meteen de basistoelage. De basistoelage moet je namelijk aanvragen bij het DUO.

Wanneer je zelfstandig woont ontvang je een basistoelage van €241,93 euro en wanneer je nog bij je ouder(s) woont ontvang je een basistoelage van €103,77. Naast de basistoelage kun je ook in aanmerking komen voor een aanvullende toelage tegemoetkoming scholieren. Aan het aanvragen van aanvullende toelage zijn echter meer voorwaarden verboden.

Om de basistoelage of aanvullende toelage aan te kunnen vragen moet je een leeftijd hebben tussen de 18 en 30 jaar. Ook mensen die op latere leeftijd (tot 30 jaar) willen studeren hebben recht op het aanvragen van tegemoetkoming studenten.

Voorwaarden basistoelage

Niet iedereen komt in aanmerking voor het aanvragen van een basistoelage voor de studie bij de overheid. Het is alleen mogelijk om de basistoelage als tegemoetkoming scholieren aan te vragen als je een voortijdopleiding volgt in de volgende studies:

– Het voortgezet onderwijs (Vwo, Havo, Mavo, vmbo-tl, Lwoo en praktijkonderwijs)
– Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (één of tweejarige Vwo, Havo of Mavo opleiding)
– Speciaal voortgezet onderwijs.

Het is alleen mogelijk om de basistoelage aan te vragen voor een door het ministerie van OCW erkende opleiding. Sommige studenten volgen particulier onderwijs, voor het particuliere onderwijs zijn aparte regels. Wanneer je particulier onderwijs volgt zul je dus niet altijd recht hebben op het aanvragen van een basistoelage als tegemoetkoming. Als je een deeltijdopleiding wilt gaan volgen zul je ook maar een deel van de tegemoetkoming ontvangen. In dat geval kom je in aanmerking voor tegemoetkoming deeltijders.

Zodra je 18 jaar bent geworden kun je tegemoetkoming scholieren aanvragen, de tegemoetkoming zal dan de eerste dag van het kwartaal na je verjaardag ingaan. De data hiervoor zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Het is mogelijk om tot je dertigste verjaardag tegemoetkoming scholieren aan te vragen, daarna vervalt het recht op deze tegemoetkoming. Wanneer je tegemoetkoming scholieren aanvraagt voor het voortgezet onderwijs zul je tot je twintigste verjaardag de basistoelage ontvangen, daarna vervalt het recht hierop, ongeacht of je het voortgezet onderwijs hebt afgerond.

Om in aanmerking te komen voor de basistoelage dien je de Nederlandse nationaliteit te hebben. Als je meerdere nationaliteit hebt zul je in enkele gevallen tegemoetkoming ontvangen maar dit is afhankelijk van de situatie. Wanneer je op dit moment nog geen verblijfsdocument hebt maar verwacht deze binnenkort wel te krijgen kun je het best tijdig de tegemoetkoming scholieren aanvragen, de verwerking van de aanvraag kan namelijk enkele weken in beslag nemen.

Aanvullende toelage

Naast de basistoelage is het ook mogelijk dat je in aanmerking komt voor aanvullen toelage. Om in aanmerking te komen voor aanvullende toelage moet ook voldoen aan de eisen voor het aanvragen van een basistoelage. Bij het bekijken of je wel of geen recht op het aanvragen van aanvullende toelage kijkt de overheid naar het inkomen van je ouders. Wanneer jouw ouders dermate weinig verdienen waardoor deze geen bijdrage kunnen leveren aan de schoolkosten, dan heb je recht op het aanvragen van aanvullende toelage.

Aanvullende toelage aanvragen

Aanvullende toelage is bedoeld als tegemoetkoming in het lesgeld en als tegemoetkoming voor overige schoolkosten. Onder schoolkosten vallen die kosten die je moet maken voor je opleiding. De aanvullende toeslag kan ook dienen als tegemoetkoming voor het lesgeld. Vrijwel alle opleidingen vragen lesgeld om de vervolgopleiding te kunnen volgen, de tegemoetkoming met aanvullende toelage kan hier uitkomst voor bieden.

Bij de berekening of je wel of geen recht hebt op het aanvragen van aanvullende toeslag bij de overheid kijkt de overheid naast het inkomen van je ouder(s) en het inkomen van een eventuele partner van je ouder ook naar het aantal kinderen binnen het gezin. Wanneer het inkomen van je ouder(s) te hoog is zal de aanvraag voor de aanvullende toelage tegemoetkoming scholieren worden afgekeurd.

Bij de berekening of je wel of geen recht hebt op het aanvragen van aanvullende toeslag bij de overheid kijkt de overheid naast het inkomen van je ouder(s) en het inkomen van een eventuele partner van je ouder ook naar het aantal kinderen binnen het gezin.

Wanneer het inkomen van je ouder(s) te hoog is zal de aanvraag voor de aanvullende toelage tegemoetkoming scholieren worden afgekeurd.

Tegemoetkoming scholieren aanvragen

In feite heeft iedereen na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar recht op het aanvragen van tegemoetkoming scholieren, echter gelden er wel voorwaarden voor het aanvragen van tegemoetkoming. Aan deze voorwaarden moet voldaan worden om tegemoetkoming aan te vragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, wanneer je thuis woont zul je bijvoorbeeld minder tegemoetkoming krijgen dan wanneer je op jezelf woont. De bijverdiensten die je hebt hebben geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming, er zit dus geen limiet aan het bij te verdienen bedrag.

Tegemoetkoming scholieren voorwaarden

Tegemoetkoming scholierenOf je in aanmerking komt voor een basistoelage tegemoetkoming scholieren is afhankelijk van je leeftijd, je nationaliteit en je opleiding. Zo moet je minimaal 18 jaar oud zijn om tegemoetkoming aan te vragen van de overheid, daarnaast moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en een opleiding volgen die volgens de goedgekeurde opleidingen van de overheid vallen. Vrijwel alle opleidingen zijn goedgekeurd door de overheid, echter wanneer je thuis onderwijs volgt is er een kans aanwezig dat dit niet goedgekeurd wordt door de overheid waardoor je geen tegemoetkoming ontvangt voor deze opleiding.

Het is gedurende het hele schooljaar mogelijk om tegemoetkoming scholieren aan te vragen. Het is aan te raden de tegemoetkoming 3 maanden voordat je 18 jaar wordt aan te vragen zodat de tegemoetkoming ook daadwerkelijk op je 18e verjaardag meteen in kan gaan. Wanneer je de tegemoetkoming scholieren niet 3 maanden voordat je 18 jaar bent geworden hebt aangevraagd kun je deze ook na je 18e verjaardag aanvragen. Binnen acht weken na de aanvraag krijg je bericht van het DUO waarin staat of de aanvraag wel of niet goedgekeurd is en vanaf welke datum de tegemoetkoming scholieren ingaat.

De tegemoetkoming scholieren gaat altijd in op de eerste dag van het kwartaal na je 18e verjaardag, het kan dus ingaan op de volgende data: 1 januari, 1 april, 1 juli of op 1 oktober. Wanneer je toevallig op een van deze data jarig bent zal de tegemoetkoming per direct ingaan. Om de tegemoetkoming scholieren aan te vragen dien je onderstaand formulier naar waarheid in te vullen en op te sturen naar de overheid. Deze zullen vervolgens de aanvraag bekijken en binnen 8 weken reageren.

Voorwaarden basistoelage

Niet iedereen komt in aanmerking voor het aanvragen van een basistoelage voor de studie bij de overheid. Het is alleen mogelijk om de basistoelage als tegemoetkoming scholieren aan te vragen als je een voortijdopleiding volgt in de volgende studies:

– Het voortgezet onderwijs (Vwo, Havo, Mavo, vmbo-tl, Lwoo en praktijkonderwijs)
– Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (één of tweejarige Vwo, Havo of Mavo opleiding)
– Speciaal voortgezet onderwijs.

Het is alleen mogelijk om de basistoelage aan te vragen voor een door het ministerie van OCW erkende opleiding. Sommige studenten volgen particulier onderwijs, voor het particuliere onderwijs zijn aparte regels. Wanneer je particulier onderwijs volgt zul je dus niet altijd recht hebben op het aanvragen van een basistoelage als tegemoetkoming scholieren. Als je een deeltijdopleiding wilt gaan volgen zul je ook maar een deel van de tegemoetkoming scholieren ontvangen. In dat geval kom je in aanmerking voor tegemoetkoming deeltijders.

Zodra je 18 jaar bent geworden kun je tegemoetkoming scholieren aanvragen, de tegemoetkoming zal dan de eerste dag van het kwartaal na je verjaardag ingaan. De data hiervoor zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Het is mogelijk om tot je dertigste verjaardag tegemoetkoming scholieren aan te vragen, daarna vervalt het recht op deze tegemoetkoming. Wanneer je tegemoetkoming scholieren aanvraagt voor het voortgezet onderwijs zul je tot je twintigste verjaardag de basistoelage ontvangen, daarna vervalt het recht hierop, ongeacht of je het voortgezet onderwijs hebt afgerond.

Om in aanmerking te komen voor de basistoelage dien je de Nederlandse nationaliteit te hebben. Als je meerdere nationaliteit hebt zul je in enkele gevallen tegemoetkoming scholieren ontvangen maar dit is afhankelijk van de situatie. Wanneer je op dit moment nog geen verblijfsdocument hebt maar verwacht deze binnenkort wel te krijgen kun je het best tijdig de tegemoetkoming scholieren aanvragen, de verwerking van de aanvraag kan namelijk enkele weken in beslag nemen.

Bij het aanvragen van aanvullende toelage tegemoetkoming scholieren zijn meer voorwaarden en eisen van kracht dan bij de basistoelage. Iedereen vanaf 18 jaar heeft namelijk in feite recht op het aanvragen van een basistoelage tegemoetkoming scholieren. Op het aanvragen van aanvullende toelage heb je alleen recht wanneer je ouder(s) niet genoeg verdienen om een bijdrage te leveren aan de opleiding van het kind. Daarnaast hangt de hoogte van de aanvullende toelage ook af van de woonsituatie. Als je nog thuis woont zul je een lager bedrag aan aanvullende toelage ontvangen dan wanneer je op jezelf zou wonen.

Wijzingen doorgeven

Het kan voorkomen dat er dingen wijzigingen gedurende de looptijd van de tegemoetkoming scholieren. Zo kun je eerst bijvoorbeeld thuis wonen en gedurende de tegemoetkoming op jezelf gaan wonen, in dat geval moet je deze wijziging doorgeven waardoor je meer scholieren tegemoetkoming zult ontvangen van de overheid. Als je eerst op jezelf woont en nu toch weer bij je ouders komt wonen zul je recht hebben op een lager bedrag aan maandelijkse tegemoetkoming. Het is van belang de wijzigingen die invloed (kunnen) hebben op het behouden van het recht op het veranderen van de hoogte van de tegemoetkoming scholieren zo snel mogelijk bij de overheid door te geven.

Wat moet je doorgeven?

– Wanneer je een nieuw rekeningnummer hebt moet je dit doorgeven bij de overheid zodat de tegemoetkoming scholieren niet op het verkeerde rekeningnummer wordt gestort.
– Wanneer je een nieuwe studie wilt gaan volgen dien je dit door te geven aan de overheid
– Wanneer je gezakt bent voor je opleiding dien je dit meteen door te geven aan de overheid
– Wanneer je net maar aan de voorwaarden voldoet moet je de tegemoetkoming scholieren zelf stopzetten bij de overheid
– Wanneer het inkomen van je ouder(s) is gedaald, hierdoor kun je recht hebben op meer tegemoetkoming scholieren.
– Gevolgen te laat wijzigingen doorgeven

Wanneer je te laat de wijzingen doorgeeft aan de overheid zul je steeds een bedrag ontvangen dat niet bij jouw situatie past. Op een gegeven moment moet je de teveel ontvangen tegemoetkoming terugbetalen en wanneer je eigenlijk recht had op meer tegemoetkoming zal dit recht komen te vervallen. Het is dus van belang om de voorwaarden van tegemoetkoming scholieren voor elk nieuw jaar te bekijken om er zo voor te zorgen dat je het bedrag aan tegemoetkoming ontvangt waar je recht op hebt.

Controle aanwezigheid

Tegemoetkoming scholierenJe ontvangt niet zomaar tegemoetkoming scholieren, je ontvangt deze tegemoetkoming van de overheid om naar school te gaan en vervolgens een diploma te halen zodat je in de toekomst een goede kans hebt op de arbeidsmarkt. De tegemoetkoming scholieren kan ook wel worden gezien als een gift van de overheid waarmee de overheid jou stimuleert naar school te gaan en een diploma te halen. Wanneer je tegemoetkoming scholieren ontvangt ben je verplicht om op de aangegeven school aanwezig te zijn.

Om te voorkomen dat jongeren na ontvangst van de tegemoetkoming scholieren niet naar de aangegeven school gaan heeft de overheid zogenoemde ‘controle aanwezigheid’. Op een willekeurige schooldag komt er iemand uit naam van de overheid kijken of je aanwezig bent op de school van de aangegeven opleiding. Wanneer je zonder geldige reden niet naar school bent geweest geeft de school die altijd door aan de gemeente waarin je woont. Wanneer je vijf weken of langer afwezig bent op de opleiding spelen er ook financiële redenen een grote rol. De tegemoetkoming is op dat moment niet langer een gift maar een lening en zoals kenmerkend voor een lening moet deze helemaal terugbetaald worden.

Wanneer je acht weken of langer niet op de opleiding aanwezig bent geweest zal de gehele tegemoetkoming scholieren stop worden gezet of volledig worden omgezet in een lening. Wanneer je dan toch weer besluit opnieuw verder te gaan met de opleiding kun je opnieuw tegemoetkoming aanvragen bij de overheid.

Tegemoetkoming scholieren berekenen

Om de tegemoetkoming scholieren te kunnen berekenen moet je over een aantal zaken duidelijkheid hebben. Zo is het belangrijk om te weten of je recht hebt op de basistoelage of de aanvullende toelage. De hoogte van de tegemoetkoming hangt namelijk af van welke tegemoetkoming scholieren je ontvangt.

Welke van deze twee tegemoetkomingen je ontvang heeft onder andere te maken met het inkomen van je ouders. Door middel van onderstaande tegemoetkoming scholieren bereken tool kun je gemakkelijk berekenen hoe hoog de tegemoetkoming scholieren voor jou is!