Studiefinanciering aanvragen

Studiefinanciering aanvragen

Aanvragen studiefinanciering

Ben je 18 jaar of ouder? Volg je een mbo voltijdopleiding? Dan kun je studiefinanciering aanvragen. Deze gaat in vanaf het eerste kwartaal na je 18e verjaardag. Vanaf deze leeftijd ontvangen je ouders geen kinderbijslag meer. Raadzaam is om de studiefinanciering drie maanden van te voren aan te vragen. Je wordt aan het einde van de maand uitbetaald.

Studiefinanciering aanvragen; hoe werkt dat?

Belangrijk is dat je DigiD met sms-controle aanvraag. Je DigiD is de inlogcode voor de overheid en alle instanties die daaraan gekoppeld zijn. Na aanvraag ontvang je binnen 5 werkdagen je inloggegevens (per brief). Vervolgens kun je inloggen op Mijn DUO en je stufi aanvragen. Dit kun je doen via de volgende link:

  • https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/aanvragen.jsp

Klik hier op ‘Inloggen Mijn Duo’.

Wie kan studiefinanciering aanvragen?

Studiefinanciering aanvragen Studiefinanciering aanvragen kan volgens de Nederlandse wet alleen door Nederlandse studenten die een opleiding volgen op het hoger onderwijs. Studiefinanciering is iets anders dan tegemoetkoming scholieren, veel studenten gebruiken deze termen verkeerd door elkaar heen. Tegemoetkoming scholieren kunt u namelijk al aanvragen op het moment dat u een opleiding volgt op een middelbare school en uw ouders de schoolkosten niet kunnen betalen, studiefinanciering kunt u alleen aanvragen op het moment dat u daadwerkelijk een studie volgt op het hoger onderwijs.

De bedoeling is om van de studiefinanciering de studie voor een groot deel te kunnen betalen, voor de goedkopere studies is het vaak mogelijk om de gehele studiekosten te dekken met de studiefinanciering, echter, op het moment dat u een duurdere opleiding doet, dan is alleen de studiefinanciering aanvragen niet voldoende om deze studie te kunnen betalen, een deel van de studiekosten komt dan dus voor uw eigen rekening. U kunt ervoor kiezen om een studielening af te sluiten om het aanvullende deel te kunnen betalen, u kunt er echter natuurlijk ook voor kiezen om naast het volgen van de studie een bijbaan te nemen om op deze manier wat extra geld bij te verdienen. De meeste ouders kiezen ervoor om hun kind(eren) financieel te ondersteunen op het moment dat deze een vervolgopleiding gaan doen, echter hebben niet alle ouders deze luxe positie.

Recht op studiefinanciering

Volgens de wet heeft in principe elke student vanaf 18 jaar die een opleiding volgt aan het hoger beroepsonderwijs recht op het aanvragen van studiefinanciering, echter blijkt in de praktijk dat lang niet iedereen hiervoor in aanmerking komt. Aan het studiefinanciering aanvragen zijn namelijk aardig wat voorwaardes verbonden. Het is natuurlijk goed om naast het volgen van een studie alvast wat bij te verdienen, echter moet u wel goed opletten dat u niet teveel bijverdient, het recht op studiefinanciering komt namelijk te vallen op het moment dat u boven een bepaald bedrag komt.

De studiefinanciering bestaat uit twee verschillende delen, namelijk de basisbeurs en de aanvullende beurs. De regels voor het aanvragen van een basisbeurs zijn nog redelijk beperkt, vrijwel iedereen heeft dus recht op het aanvragen van zo’n basisbeurs, de regels voor het aanvragen van een aanvullende beurs zijn echter alweer een stuk strenger. U hebt alleen recht op het aanvragen van een aanvullende beurs op het moment dat uw ouders zeer weinig verdienen en u dus op geen enkele manier financieel kunnen ondersteunen. De aanvullende beurs in combinatie met de basisbeurs zorgt ervoor dat u vrijwel elke studie geheel zelf kunt betalen. Studiefinanciering aanvragen is eenvoudig, natuurlijk raden we ook meteen aan om te kijken of u naast de basisbeurs wellicht ook recht hebt op het aanvragen van een aanvullende beurs. Meer informatie over de aanvragen studiefinanciering.

Aanvullende beurs

De studiefinanciering kunnen we opsplitsen in twee soorten, namelijk de basisbeurs en de aanvullende beurs. In principe heeft iedere student recht op het aanvragen van een basisbeurs, de regels hiervoor zijn namelijk beperkt, het aanvragen van een aanvullende beurs is echter een heel ander verhaal, hier zijn namelijk wel enorm veel regels aan verbonden. Het doel van de aanvullende beurs is om jongeren met armere ouders ook een kans te geven om een studie te kunnen volgen. De meeste ouders die een redelijk inkomen hebben kiezen er namelijk voor om hun kind(eren) financieel te ondersteunen, bij het wel of niet toewijzen van een aanvullende beurs kijkt het DUO dus voornamelijk naar het inkomen van de ouders en de mogelijkheid dat de ouders eventueel financieel kunnen bijspringen.

Op het moment dat blijkt dat de ouders niet de financiële middelen hebben om hun kind(eren) financieel te ondersteunen, dan zal een aanvullende beurs worden toegewezen. Aan de hand van de aanvullende beurs kunt u als student al een groot deel van de studiekosten dekken, echter is er in de meeste gevallen natuurlijk ook wel een bijbaantje nodig om de volledige studiekosten te kunnen dekken en nog wat over te houden.

De voorwaardes voor het aanvragen van een aanvullende beurs veranderen ieder jaar weer, het is dus aan te raden om elk jaar de website van het DUO te bezoeken om te kijken of u nog steeds recht hebt op de aanvullende beurs.

Sociaal leenstelsel

Studiefinanciering aanvragenHet plan van het kabinet is om in de trend van het bezuinigen de studiefinanciering die studenten normaal krijgen bij het starten van een opleiding en tijdens de rest van deze studietijd om te zetten naar een sociaal leenstelsel. Het idee is om de basisbeurs en de aanvullende beurs van de studiefinanciering geheel te laten verdwijnen voor de studenten, de bedoeling is vervolgens dat de studenten een sociale lening afsluiten voor het betalen van de studiekosten. Natuurlijk staan studenten er dan ook vrij in om deze lening niet af te sluiten en de kosten voor de studie voor eigen rekening te nemen (bijvoorbeeld door middel van een bijbaan), daarnaast kunnen ook ouders financieel bijstaan.

In de praktijk blijkt echter dat het vaak onmogelijk is voor studenten om naast het volgen van een intensieve studie dusdanig veel uren bij te werken om de studiekosten geheel te kunnen dekken, daarnaast hebben de meeste ouders ook niet de financiële middelen om hun kind(eren) financieel bij te staan, het gevolg hiervan is dat een enorm groot deel van de studenten een sociale lening af moeten sluiten voor het bekostigen van de studie.

Het verwachte gevolg van het invoeren van het sociale leenstelsel is dat veel minder veel ervoor kiezen om een vervolgopleiding te gaan doen, puur op basis van de financiële consequenties. Op het moment dat een student namelijk een sociale lening af moet sluiten voor het bekostigen van een studie, dan zal deze na het afronden hiervan met een enorme schuld blijven zitten. Over het algemeen genomen duurt het na het afronden van een studie vaak nog enkele jaren voordat een student daadwerkelijk een passende baan vindt en in deze jaren moet de student zowel de kosten van het huishouden als de studiekosten onderhouden, dit blijkt vaak een onmogelijke taak, zeker in slechte economische tijden. Nederlanders zijn het er gezamenlijk wel over eens dat studenten op deze manier een oneerlijke financiële start krijgen en dan veel jongeren door financiële redenen niet eens de mogelijkheid hebben om een studie te gaan volgen.

Een sociale lening is niet te vergelijken met een normale lening zoals wij die allemaal kennen, een sociale lening is een lening met een aangepast rentepercentage en de mogelijkheid om de aflossingen over heel wat jaren te verspreiden. Op deze manier heeft de student de mogelijkheid om de lening af te betalen op het moment dat deze de studie heeft afgerond en een baan kunnen vinden. De eerste paar jaar dat een geslaagde student gaat werken, zal deze de sociale lening dus nog af moeten betalen en daarnaast ook in eigen onderhoud kunnen voorzien.
Tegemoetkoming scholieren

Voor studenten die geen HBO studeren is er geen studiefinanciering. Wel komen zij in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren. Dit is voor studenten die bijvoorbeeld al 18 zijn maar nog op de middelbare school zitten. Lees hier meer over tegemoetkoming voor scholieren.