Wajong aanvragen

Wajong aanvragen

Aanvragen Wajong

Heb je vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte waardoor je niet (volledig) kunt werken? Dan heb je wellicht recht op een Wajong-uitkering. Deze uitkering geldt vanaf 18 jaar en ouder. Jonger dan 18 jaar? Dan kom je niet voor deze uitkering in aanmerking. Je kunt alleen Wajong aanvragen als je niet meer kunt werken. Dit wordt volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen genoemd.

Aanvragen Wajong

Wilt u Wajong aanvragen? Lees dan hier de tips wanneer u in aanmerking komt voor een Wajong uitkering en hoe u een Wajong aan kunt vragen.

Bereken Wajong uitkering 2021

Wat is je situatie?
Wat is je leeftijd?
Wat is je bruto inkomen per maand?

Bereken

 

Wanneer kan ik Wajong uitkering aanvragen?

Wajong aanvragenDe overheid heeft de Wajong wet ingesteld voor jonggehandicapten. U komt in aanmerking voor een Wajong uitkering als u op jonge leeftijd een handicap of ziekte heeft gekregen. U komt alleen in aanmerking voor een Wajong uitkering als u in Nederland woont. Andere voorwaardes zijn dat u niet binnen een jaar volledig herstelt van uw ziekte of handicap en dat u op uw 17e verjaardag voor minstens 25% arbeidsongeschikt bent. Ook komt u in aanmerking als u jonger dan 30 jaar bent en voor minstens 25% arbeidsongeschikt bent geworden tijdens uw studie, waardoor werken naast uw studie niet gaat.

Hoe vraag ik een Wajong uitkering aan?

Het aanvragen van een Wajong uitkering is zeer eenvoudig. De Wajong wet wordt uitgevoerd door het UWV. U moet de uitkering dan ook bij het UWV aanvragen. Er zijn twee manieren waarop u een Wajong uitkering kunt aanvragen bij het UWV. U kunt kiezen voor het papieren aanvraagformulier die u kunt downloaden van de website van het UWV of telefonisch kunt opvragen. Wajong aanvragen is ook mogelijk via het internet op dezelfde website.

Als het UWV uw Wajong aanvraag binnen heeft, krijgt u binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging. Op basis hiervan wordt u uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken met een verzekeringsarts. Aan de hand van deze gesprekken wordt er beslist of u in aanmerking komt voor Wajong. Het duurt ongeveer 14 weken voordat het UWV uw aanvraag heeft behandeld.

Als u in aanmerking komt voor Wajong, kijkt het UWV samen met u wat u wel kunt. Samen kijken jullie dan naar werk dat past bij uw mogelijkheden. Hierbij krijgt u de hulp die u nodig heeft om te starten met het werk en het blijven werken.

U krijgt pas Wajong vanaf uw 18e verjaardag. Als u op uw 17e een ziekte of een handicap heeft en weet dat u op uw 18e verjaardag Wajong nodig heeft, kunt u dit ongeveer zes maanden voor uw 18e verjaardag aanvragen.

In 2010 is de Wajong wet iets veranderd, er is nu sprake van de “oude Wajong” en de “nieuwe Wajong”. Als u na 1 januari 2010 voor de eerste keer Wajong heeft aangevraagd, heeft u te maken met de “nieuwe Wajong”.

Wajong uitkeringen, hoeveel?

Als je op jonge leeftijd arbeidsongeschikt bent geraakt, heb je recht op een Wajong uitkering. Het gaat hierbij om een arbeidsongeschiktheid voor een deel of volledige arbeidsongeschiktheid. Het hangt van diverse factoren af hoeveel je iedere maand van het UWV ontvangt. Als je deels arbeidsongeschikt bent blijft het doel van het UWV om jongeren aan het werk te houden. Ze bieden ondersteunen om dit voor elkaar te krijgen. Mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn zullen doorgaans niet meer aan het werk komen en zullen tot de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering ontvangen.

Hoogte van een Wajong uitkering

Een Wajong uitkering is gebaseerd op het minimuminkomen. Voor 2021 gelden de onderstaande minimum brutolonen. Ieder jaar wordt het te ontvangen bedrag iets hoger. Als je als Wajonger bent afgekeurd krijg je 75% van het minimumloon.

Bereken Wajong uitkering 2021

Wat is je situatie?
Wat is je leeftijd?
Wat is je bruto inkomen per maand?

Bereken
Een Wajong uitkering betekent een hogere uitkering dan een bijstandsuitkering en als Wajonger heb je niet de plicht om te solliciteren. Voor veel Wajongers geeft dat stabiliteit, maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet altijd even aangenaam. Sommige mensen met een Wajong zijn gezond en thuis zitten terwijl je gezond bent, zit niet iedereen lekker. Veel Wajongers doen daarom vrijwilligerswerk, zodat ze niet constant thuis hoeven te zitten.

Wajong in 2021
Vele tienduizenden mensen in Nederland die een Wajong-uitkering ontvingen kregen volgens de regels meer geld uitgekeerd dan waar ze recht op hebben. Door bezuinigingen is de Wajong uitkering vanaf 2015 beperkt. Alleen mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard hebben recht op een Wajong en daarnaast wordt ieder persoon om de vijf jaar opnieuw gekeurd om te beoordelen over sprake is van arbeidsgeschiktheid. Mocht dat het geval zijn, dan wordt een persoon binnen een Werkbedrijf geplaatst en zal hij of zij werken naar capaciteiten. Voorts krijgt zo’n persoon een uitkering op bijstandsniveau.

Het probleem is dat er op dit moment te weinig banen zijn voor Wajongers. Hierdoor worden veel mensen die eigenkijk arbeidsgeschikt zouden moeten worden verklaard alsnog arbeidsongeschikt verklaart. Het grootste deel van de Wajongers zit vandaag de dag werkloos thuis. Voor werkgevers in Nederland is het overigens wel aantrekkelijker geworden om een Wajonger aan te nemen. Hierdoor komen ze voor verschillende overheidsmaatregelen in aanmerking komen, zoals premiekortingen en een compensatie voor het loon wat ze doorbetalen, als de werknemer plotseling ziek wordt.

Wat is Wajong

Wajong aanvragenOver het algemeen hebben mensen die op jonge leeftijd te maken hebben met een langdurige ziekte of een handicap minder kans op een baan of krijgen minder loon. De overheid steunt deze mensen door middel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, vaak afgekort als de Wajong wet. In 2010 is deze wet vernieuwd zodat jonggehandicapten meer kans hebben op passend werk. Daarnaast zorgt deze nieuwe Wajong ervoor dat men ondersteuning krijgt tijdens de opleiding en zorgt het voor een aanvulling op het loon. De Wajong wet wordt door het UWV uitgevoerd.

Voor wie is Wajong?

Of u in aanmerking komt voor een Wajong uitkering, is afhankelijk van bepaalde factoren, namelijk:

- U woont in Nederland.
- U bent op uw 17e verjaardag voor minstens 25% arbeidsongeschikt.
- U bent jonger dan 30 jaar en bent tijdens uw studie voor ten minste 25% arbeidsongeschikt geworden, waardoor werken na uw studie onmogelijk is. U moet hierbij wel minstens zes maanden gestudeerd hebben.
- U verwacht niet binnen een jaar volledig te herstellen van uw ziekte of handicap.
Op basis van de Wajong wet bent u arbeidsongeschikt, indien u minder kunt verdienen dan een gezond persoon met dezelfde opleiding en ervaring. De verzekeringsarts van het U-- UWV bepaalt uiteindelijk voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Ook beslist deze deskundige hoeveel u nog kunt werken.

Indien u in aanraking wilt komen voor Wajong, wordt er samen met een arbeidsdeskundige van het UWV een participatieplan gemaakt. In dit plan staan de mogelijkheden voor werk en de ondersteuning die de betreffende persoon hierbij nodig heeft.

Als iemand Wajong aanvraagt, wordt er door het UWV verschillende mogelijkheden aangeboden, namelijk:

- Een Wajong uitkering als blijkt dat iemand niet kan werken. De uitkering is 75% van het wettelijke minimumloon.
- Een Wajong uitkering als iemand nog bezig is om werk te zoeken.
- Een Wajong uitkering als iemand nog bezig is met zijn of haar opleiding. Het UWV helpt hierbij om erna werk te vinden. Meestal heeft men recht op studiefinanciering, daarnaast is het mogelijk om een inkomensondersteuning van 25% te krijgen.
- Inkomensaanvulling als iemand op dit moment nog niet kan werken, maar in de toekomst wel.
- Hulp om werk te behouden of het zoeken ervan of hulp bij het volgen van een opleiding.
- Heeft u al vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap? Dan kunt u de uitkering aanvragen zes maanden voordat u 18 jaar wordt en deze gaat dan in op uw 18e verjaardag. Als u een handicap of ziekte kreeg tijdens het studeren en bent u jonger dan 30 jaar? Dan moet u de uitkering uiterlijk acht maanden nadat u de handicap of ziekte kreeg aanvragen. De Wajong uitkering gaat dan één jaar na het begin van deze handicap of ziekte in.

De Wajong uitkering start vanaf uw 18e jaar of vanaf het eerste jaar na het begin van uw ziekte of handicap als deze tijdens uw studie of opleiding is begonnen. De Wajong uitkering stopt als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, als u minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt verklaard of als u in het buitenland gaat wonen. Echter is het in sommige gevallen wel mogelijk om uw uitkering te houden als u naar het buitenland verhuist.

U kunt Wajong op twee verschillende manieren aanvragen De eerste manier is via de website van het UWV. Hierbij heeft u wel een DigiD nodig. Een andere manier waarop u Wajong kunt aanvragen is met een formulier. Deze vindt u op de website van het UWV of u kunt hem telefonisch aanvragen bij het UWV.

Wajong uitkering

Bent u benieuwd of u recht heeft op de Wajong uitkering? Lees dan snel verder en bekijk of in aanmerking komt voor een Wajong uitkering.

De Wajong is door de overheid geïntroduceerd om jonggehandicapten te ondersteunen bij hun werk en inkomen. Wanneer iemand door zijn of haar beperking niet kan werken, heeft men recht op een Wajong uitkering.

Wanneer kom ik in aanmerking voor Wajong uitkering?

Om in aanmerking te komen voor de Wajong uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

- U moet in Nederland wonen.
- U herstelt niet binnen een jaar volledig van uw handicap of ziekte.
- U bent op uw 17e verjaardag voor minstens 25% arbeidsongeschikt.
- U bent jonger dan 30 jaar en u bent voor minstens 25% arbeidsongeschikt geworden tijdens uw studie, wat werken na uw studie onmogelijk maakt. U moet in het jaar dat u arbeidsongeschikt werd, minstens zes maanden gestudeerd hebben.
- Het UWV voert de Wajong wet uit, zij bepalen ook voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en hoeveel u nog kunt werken. Als u een Wajong aanvraagt wordt er samen met een arbeidsdeskundige van het UWV een participatieplan gemaakt. Hierin staan de mogelijkheden voor werk en de ondersteuning die deze persoon nodig heeft. Het UWV biedt u dan een aantal mogelijkheden:
- Hulp om werk te vinden en te behouden of hulp bij het volgen van een opleiding.
- Een inkomensaanvulling als iemand nu nog niet kan werken maar wel in de toekomst.
- Een uitkering tijdens de opleiding en daarna hulp bij het zoeken van werk.
- Een uitkering wanneer iemand nog bezig is werk te zoeken.
- Een volledige Wajong uitkering als blijkt dat iemand niet meer kan werken.
- U kunt pas een Wajong uitkering krijgen vanaf uw 18e jaar of vanaf het eerste jaar na het begin van uw handicap of ziekte, indien deze begon tijdens uw studie of opleiding.

De Wajong uitkering stopt pas als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, u in het buitenland gaat wonen of u minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt verklaard.

Waar vraag ik een Wajong uitkering aan?

U kunt een Wajong uitkering op twee manieren aanvragen. De eerste manier is het aanvragen via een formulier. Deze kunt u downloaden van de website van het UWV of telefonisch aanvragen. De andere manier om een Wajong uitkering aan te vragen is via de website van het UWV. U heeft dan wel een DigiD nodig.

Uitkeringen aanvragen

Nederland staat bekend als welvarend land. Toch zijn er een hoop mensen die niet kunnen rondkomen met het geld wat ze hebben. De overheid steunt deze mensen in de vorm van een uitkering.

Soorten uitkeringen

Het is in Nederland mogelijk om verschillende soorten uitkeringen aan te vragen. Welke uitkering u kunt aanvragen is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De volgende uitkeringen zijn er in Nederland bekend:

Wajong aanvragenWW-uitkering: als iemand zijn of haar baan verliest, kunt een WW-uitkering aanvragen. De WW-uitkering vangt het verlies aan inkomen tussen twee banen op.
Bijstandsuitkering: deze uitkering is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om rond te komen.
Nabestaandenuitkering; indien u weduwe of weduwnaar bent komt u in aanmerking voor een nabestaandenuitkering.
Ziektewetuitkering; voor mensen die geen werkgever (meer) hebben, is er de ziektewetuitkering. Deze uitkering duurt maximaal twee jaar en is 70% van het dagloon.
De voorwaarden en regels zijn per uitkering anders, dit is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

U kunt een uitkering aanvragen digitaal of via een overkoepelende organisatie. In sommige gevallen moet u met uw werkgever een aanvraag indienen. Een WW-uitkering vraagt u bijvoorbeeld aan bij het UWV. Bij de Sociale Verzekeringsbank vraagt u een nabestaandenuitkering aan. Het is ook mogelijk om digitaal een uitkering aan te vragen, hierbij heeft u wel DigiD nodig. Tijdens het aanvragen van een uitkering heeft u verschillende documenten nodig, dit is afhankelijk van de uitkering die u wilt aanvragen. Het is ook mogelijk om een uitkering aan te vragen als u zelfstandige bent en u problemen heeft met het uitvoeren van uw bedrijf. Deze kunt u aanvragen bij het Instituut voor het Midden –en Kleinbedrijf (IMK) of de Kamer van Koophandel (KVK).

Indien u vragen heeft over een uitkering, kunt u het beste contact opnemen met de daar bijbehorende instantie. Als u een uitkering heeft aangevraagd, duurt het meestal een aantal weken voordat u wat hoort. Uiteindelijk krijgt u per brief te horen of u een uitkering krijgt, hoe hoog deze is en tot hoelang die duurt. Als u het niet eens bent over de beslissing van uw uitkering kunt u bezwaar maken.

Uitkeringen meenemen naar buitenland

Als u een uitkering ontvangt en u naar het buitenland verhuist is het soms mogelijk om de uitkering mee te nemen. Verhuist u naar een land binnen Europa? Dan gelden er Europese afspraken. Als u naar een land gaat buiten Europa gelden de regels van het betreffende land. Het meenemen van een uitkering naar het buitenland is alleen mogelijk als Nederland een verdrag heeft afgesloten met dit land.

Wajong bijverdienen

Heb je een Wajong-uitkering en wil je weten of je kunt bijverdienen met zo’n uitkering? Sommige mensen zijn in de veronderstelling dat het verdiende bedrag van een Wajonger volledig wordt ingehouden en dat ze er niets aan overhouden. Dat is vaak niet het geval. In veel gevallen kun je er als Wajonger wel iets aan overhouden. Het loont dus zeker om ook te gaan werken en er is dus geen enkele reden om niet te gaan werken. Uiteraard moet je wel in staat zijn om te werken.

Bijverdienen met een wajong uitkering

De wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten is bedoeld voor jongeren die door diverse redenen niet (volledig) kunnen werken. Zij zijn deels of volledig arbeidsongeschikt verklaard. Wajongers kunnen 75% van het minimum loon ontvangen. Indien een Wajonger deels is afgekeurd, kan hij of zij bijvoorbeeld 50% van het minimumloon ontvangen. Voorts is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de leeftijd. Bij Wajongers onder de 23 jaar is de uitkering gebaseerd op het jeugdloon.

Indien je gaat werken ga je er qua inkomen op vooruit. Alvorens je gaat werken wil je natuurlijk wel weten hoeveel je precies kunt overhouden. Bij het UWV kun je een beroep doen op een zogeheten rekenhulp. Dankzij deze rekenhulp kun je precies zien hoeveel je kunt overhouden als je gaat werken. Er zijn op het internet ook voorbeelden te vinden, maar aangezien de hoogte van de Wajong vrijwel jaarlijks verandert zijn deze voorbeelden niet actueel en kloppen de cijfers niet. Bovendien is de regelgeving omtrent de Wajong-uitkering in 2015 gewijzigd.

Mocht je er niet uitkomen met de rekenhulp van de UWV, dan kun je altijd contact opnemen met de UWV. Zij helpen je graag met het maken van een berekening, zodat je snel kunt weten wat je kunt verdienen als je gaat werken met een Wajong-uitkering.

Wajong en werken

Als je op jonge leeftijd een ziekte of een handicap hebt gekregen, kom je in aanmerking voor Wajong. Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Met deze regeling krijgen jonggehandicapten ondersteuning om makkelijker werk te vinden of te behouden. Daarnaast ondersteunt de wet werkgevers om Wajongers in dienst te nemen en te behouden. Soms lukt het niet om werk te vinden, of om dit werk te behouden. Het kan ook zijn dat het werk niet genoeg is om in de dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Met de Wajong is het ook mogelijk een uitkering te krijgen, die het inkomen aanvult.

UWV

De Wajong wordt geregeld door het UWV. Zij hebben gegevens van je waardoor ze kunnen bepalen of je in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering of niet. Daarnaast helpen zij je bij de zoektocht naar een baan. Werken terwijl je in de Wajong zit is mogelijk en het wordt zelfs gestimuleerd. Het UWV controleert of je in staat bent om te werken en als dit het geval is, zal je uitkering vanaf 2018 lager moeten zijn geworden. Nu is dit nog 75% van het minimumloon, maar tegen die tijd wordt dit verlaagd naar 70%. Als na je beoordeling blijkt dat je niet meer kunt werken, dan blijft je uitkering gewoon 75% van het minimumloon en dan verandert er niets.

Doelgroepregister

Speciaal voor Wajongers is er een doelgroepregister aangemaakt. Het kabinet en de werkgevers hebben samen afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of een handicap. Dit noemen ze de banenafspraak. Als het UWV heeft uitgezocht dat je kunt werken, kom je in aanmerking voor dit doelgroepregister. Dit register is landelijk en als een werkgever wil weten of een sollicitant of een werknemer in dit register staat, dan kan hij dit opvragen via zijn of haar burgerservicenummer. Voor een werkgever wordt het overigens steeds aantrekkelijker gemaakt om Wajongers in dienst te nemen.

Als je een Wajong-uitkering ontvangt is het belangrijk dat je alle veranderingen tijdig doorgeeft aan het UWV. Het kan zijn dat je gezondheid verbeterd of juist verslechterd, maar je moet ook doorgeven als je (vrijwilligers)werk hebt gevonden of als je juist weer ontslagen bent. Dit heeft allemaal invloed op je uitkering die hierdoor lager of juist hoger kan worden. Wees niet bang dat als je ontslagen wordt door een werkgever, je zonder geld komt te zitten, want dan kom je gewoon weer in aanmerking voor de Wajong die je voorheen had.