PGB aanvragen

PGB aanvragen

Aanvragen PGB

U dient voor deze aanvraag enkele indicaties van o.a. uw huisarts te gebruiken.

Persoonsgebonden Budget (PDB) is een geldbedrag waarmee je zelf je begeleiding, zorg en hulp in kunt kopen. Hierdoor is het mogelijk om zelf je begeleiders, organisaties en hulpverleners te kiezen. Met deze mensen overleg je wanneer je zorg wilt, hoelang en wat er moet gebeuren. De PGB wordt mogelijk gemaakt door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hierdoor ben je verzekerd voor de zorg die je nodig hebt bij handicap, langdurige ziekte of ouderdom.

Aanvragen van PGB

Waar je PGB aan kunt vragen, is afhankelijk van de zorg die je nodig hebt. Zorg thuis kun je krijgen door middel van een persoonsgebonden budget. Hiermee kan je zelf zorg inkopen en zorgverleners kiezen. De aanvraag hiervoor doe je bij het zorgkantoor in jouw regio:

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Stuur deze – samen met het budgetplan – op. In dit budgetplan wordt beschreven hoe het budget besteed gaat worden. Oftewel welke zorg en hulpverleners je inkoopt.
  • Het zorgkantoor zal je uitnodigen voor een gesprek. Hierin wordt besproken of PGB een goede oplossing is.

De adressen van de zorgkantoren in Nederland kun je vinden via de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Het is ook mogelijk om zorg te ontvangen in natura. In dit geval regelt het zorgkantoor dan de zorg. Het kan ook een combinatie zijn.

Langdurige en intensieve zorg

Langdurige en intensieve zorg nodig? Dan kun je (samen met je huisarts) een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wanneer deze instelling besluit dat je recht hebt op zorg, dan kun je deze op twee manieren krijgen; thuis of in een zorginstelling. Thuis is alleen toegestaan wanneer dit verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan die van opname in een instelling.

WMO en Jeugdwet

Ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet vraag je aan bij de gemeente. Hierbij kan er gekozen worden voor een PGB of hulp in natura. Er moet duidelijk worden aangegeven waarom er PGB wordt aangevraagd. De gemeente zal vervolgens beoordelen of BGP passend is. De gemeente beoordeeld tevens de kwaliteit van de hulpmiddelen en diensten die je inkoopt. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd zal de SVB uitbetalen.

Meerdere PGB’s

Het is ook mogelijk om meerdere PGB’s tegelijkertijd te ontvangen. Bijvoorbeeld als jij of je kind een indicatie heeft voor verzorging, verpleging én begeleiding. Je ontvangt dan een PGB van de gemeente (vanuit de Wmo of Jeugdwet) en van de zorgverzekeraar. Het PGB dat je van de gemeente ontvangt kun je besteden aan ondersteuning en zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Die van de zorgverzekeraar voor de zorg.

Verzorging en verpleging thuis valt namelijk onder de zogenoemde Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg wordt dan vergoed uit het basispakket. Ook hierbij kan gekozen worden voor zorg in natura of onder de voorwaarden van een PGB. Deze PGB vraag je aan bij de zorgverzekeraar waar je bij zit. Deze dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Ondersteuning

Het kan lastig zijn om PGB aan te vragen. In dit geval kan het verstandig zijn om hulp te vragen van een zogenoemde cliëntondersteuner. Deze zal samen met jou bekijken of het PGB bij je past. De cliëntondersteuning is gratis. Deze kun je aanvragen bij de gemeente. Ga hiervoor naar de website van de gemeente waar je woont.