Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag aanvragen

 

Aanvragen kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag aanvragenKinderopvangtoeslag is in het leven geroepen om ouders te compenseren voor kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen wat je samen met je partner hebt. Hou er dus rekening mee dat als je een partner hebt, dit inkomen ook meetelt of de kinderopvangtoeslag wordt toegekend en hoe hoog deze zal zijn. Ook wordt er gekeken naar het aantal uren wat je werkt. Er zijn een aantal voorwaarden waar je sowieso aan moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op deze toeslag.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je kunt alleen kinderopvangtoeslag aanvragen als je zelf ook meebetaalt aan de opvang van jouw kind. Daarnaast geldt de regel dat jouw kind geregistreerd moet staan op hetzelfde adres als waar jij op ingeschreven bent. Tevens is van belang dat je aan kunt tonen dat je onder een bepaalde inkomensgrens zit, het inkomen van jouw partner wordt hier overigens ook in meegenomen. Kinderopvangtoeslag aanvragen doe je samen met je partner. Ook moet het kind nog op de lagere school zitten.

De opvang waar het kind na schooltijd heengaat moet geregistreerd zijn bij het LRKP ofwel het landelijk register voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Ook kun je alleen kinderopvangtoeslag aanvragen wanneer je in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebt.

Aanvullende voorwaarden

Kinderopvangtoeslag aanvragen heeft ook voorwaarden op het gebied van werk of een opleiding van jou en eventueel jouw partner. Zo kun je alleen aanspraak maken op deze toeslag als je werkt, een traject naar werk volgt of een opleiding volgt. In het geval van werk hoef je niet per se een vaste baan te hebben. Het gaat erom dat je actief aan het werk bent en hier een inkomen uit haalt. Dit kan dus ook zijn als freelancer, artiest of zzp’er. Dit geldt ook als je een eigen bedrijf hebt of meewerkt in de zaak van je partner.

Een traject volgen naar werk geldt voor het aanvragen van deze toeslag ook als werk. Zo’n dergelijk traject kun je volgen via het UWV of via je werkgever. Het kan ook zijn dat je aan het herintreden bent. Denk hierbij aan een periode waarin je overspannen bent geweest en weer langzaam het aantal uren werk aan het opbouwen bent. Hierdoor ben je nog niet in staat om volledig te werken, vandaar dat je dan nog maar een aantal uren werkt. Om hiernaast al volledig je kinderen op te kunnen vangen is in dit geval niet mogelijk. Vandaar dat je in een dergelijke situatie ook aanspraak kunt maken op deze toeslag.

Het is verstandig om duidelijk toe te lichten hoe dit traject in elkaar steekt en indien aanwezig, is het verstandig om hier documentatie over mee te sturen. In het geval van het volgen van een opleiding moet het hier wel gaan om een reguliere opleiding zoals een mbo-opleiding, hbo-opleiding of Universiteit. Ook kan dit een volwassenen opleiding betreffen op het ROC of het VAVO. Op het moment dat je een particuliere opleiding doet, moet deze wel worden erkend door het ministerie van Onderwijs. Als deze erkend wordt door dit ministerie en je voldoet ook aan de andere criteria voor deze toeslag, dan kun je eventueel ook aanspraak maken op kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag aanvragen gaat via de website van de Belastingdienst. Door te klikken op de deze link, kun je deze toeslag aanvragen.

Kinderopvangtoeslag aanvragenVoordat je daadwerkelijk aan de slag gaat en het stappenplan gaat volgen, is het verstandig om je Digid bij de hand te hebben. Daarnaast heb je voor de aanvraag ook de naam en het adres nodig van de opvang van je kind. Ook het registratienummer afkomstig uit het Landelijk Register Kinderopvang is nodig bij de aanvraag. Ook zal worden gevraagd om het aantal opvanguren wat je denkt nodig te hebben voor je kind.
De kosten van de opvang is ook een vraag die wordt gesteld tijdens het aanvragen van de toeslag. Het is altijd verstandig om hier vooraf goed over na te denken. In het geval van een partner zul je hier samen over eens moeten zijn wat er wordt aangevraagd. Als het gaat om het aantal opvanguren wat je denkt dat nodig is, komt een stukje planning om de hoek kijken. Ook zullen hier de werkroosters meegenomen moeten worden van beide partners. Tijdens het invullen van de aanvraag voor de toeslag wordt er ook gevraagd naar jouw inkomen en dat van je partner. Tot slot moet je nog even controleren of jouw Berichtenbox op de site van de Belastingdienst wel is geactiveerd. Hier krijg je namelijk berichten op binnen van de Belastingdienst. Ook de uitslag naar aanleiding van deze aanvraag zal hier naartoe worden gestuurd.

Mijn toeslagen

Na het checken van de voorwaarden en het goed voorbereiden van de aanvraag kun je overgaan op stap 3; het inloggen op Mijn toeslagen. Hier kun je het stappenplan volgen en de antwoorden invullen die je al hebt voorbereid. Als je alles hebt ingevuld en nog eens nagelopen hebt, kun je de aanvraag verzenden. Hiermee is het proces van het kinderopvangtoeslag aanvragen officieel afgerond. Je kunt nu vervolgens uitloggen. Het is altijd mogelijk om op een later moment weer in te loggen om te kijken of de gegevens die je ingevuld hebt wel correct zijn. Ook kun je altijd nog wijzigingen doorgeven als deze relevant zijn. Indien dit van positieve invloed kan zijn op de uitkomst van jouw aanvraag, is het natuurlijk zeer verstandig om dit zo snel mogelijk te doen. De Belastingdienst zal nadat je de aanvraag hebt gedaan, deze in behandeling nemen. Binnen uiterlijk vijf weken krijg je bericht in jouw Berichtenbox van de Belastingdienst.