Kindgebonden budget aanvragen

Kindgebonden budget aanvragen

Aanvragen Kindgebonden budget

Via bovenstaande link kunt u bij de belastingdienst terecht voor de aanvraag van een kindgebonden budget.

Heb je een of meerdere kinderen? Dan kan het zijn dat je recht hebt op kindgebonden budget. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Deze ontvang je naast de kinderbijslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van een aantal factoren. Namelijk de hoogte van je inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd. Als je een te hoog vermogen hebt, heb je geen recht op kindgebonden budget.

Wanneer heb je recht op kindgebonden budget?

Om kindgebonden budget te ontvangen, moeten jij en een eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je hebt één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • Je ontvangt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning
  • Het (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen en de inkomensgrens die van toepassing is.
  • Het (gezamenlijke vermogen is te hoog.

Daarnaast kunnen er andere regels gelden. Bijvoorbeeld als je een alleenstaande ouder bent. Je krijgt dan meer kindgebonden budget. Hetzelfde geldt als je kind 12 of 16 jaar wordt. Dit gaat in na de maand waarin je kind 12 of 16 is geworden. Dit is een tegemoetkoming in de schoolkosten. Ook gelden er aanvullende regels wanneer je co-ouder bent of een pleegkind hebt.

Aanvragen kindgebonden budget

In principe hoeft het kindgebonden budget niet aangevraagd te worden. Als je er recht op hebt, krijg je bericht van de belastingdienst. Geen bericht gehad, maar denk je dat je dat je er wel recht op hebt? Dan kun je het zelf aanvragen. Het kan ook zijn dat je geen bericht hebt gehad, omdat je geen andere toeslag ontvangt. In dit geval moet de toeslag dan ook aangevraagd worden. Dit moet worden gedaan door degene op wiens naam de kinderbijslag staat. Door middel van een proefberekening kun je zien op hoeveel je recht hebt. Het aanvragen doe je door naar Mijn Toeslagen op de website van de belastingdienst te gaan: Klik hier

Hier moet je inloggen door middel van je DigiD. Klik hiervoor op ‘inloggen’.

Wijzigingen in je situatie? Bijvoorbeeld op het gebied van inkomen? Wijzigingen moeten binnen vier weken worden doorgegeven.