Zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekering vergelijken Een zorgverzekering vergelijken hoort erbij als je in Nederland woont. Het is namelijk verplicht om een zorgverzekering af te sluiten vanaf je 18e. voordat je 18 bent kun je bij één van je ouders of verzorgers worden aangesloten op de polis.

Je zorgverzekering vergelijken is belangrijk aangezien niet iedere verzekeraar dezelfde tarieven hanteert voor een verzekering. Als we bijvoorbeeld kijken naar de basiszorgverzekering die overal gelijk is, verschillen de premies nogal.

De premies verschillen per verzekeraar omdat iedere verzekeraar contracten met de zorgverleners moet afspreken. Dit gaat dan om contracten met het ziekenhuis, de huisartsen en andere vormen van zorg. De ene zorgverzekeraar sluit betere contracten af met de zorgverleners dan de ander. Dit zorgt ervoor dat de tarieven van een zorgverzekering kunnen verschillen.

Zorgverzekering vergelijken 2021

Vanaf half november kun je jouw zorgverzekering vergelijken of overstappen. Dan maken de meeste zorgverzekeraars hun premie bekend. Vergelijkingssites zetten deze premies op een rijtje en kunnen op die manier aanbieden wat voor jou van belang is. In 2021 kun je overstappen tot 31 december 00:00 uur. Daarna is dit niet meer mogelijk, tenzij je de overstap niet via een vergelijkingswebsite hebt geregeld.

De basisverzekering

De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Om te beginnen starten we met de basisverzekering of ook wel de basiszorgverzekering. Deze verzekering wordt door de overheid verplicht. Zorgverzekeraars moeten deze dan ook aanbieden. De basisverzekering is qua inhoud overal gelijk. De premie van de basisverzekering is niet overal gelijk. Daarom loont het zorgverzekering vergelijken.

De basisverzekering wordt gebruikt om de meest essentiële zorg te dekken. Onderstaand vind je een lijst van onderdelen die in 2021 onder de basisverzekering vallen.

Soort zorg Toelichting Eigen risico  Wettelijke eigen bijdrage
Huisarts Bezoek huisarts Nee Nee
Tandarts Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen Nee Nee
  Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskosten Ja Nee
Medisch specialist Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog Ja Nee
Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis Ja Nee
Ziekenvervoer Ambulancevervoer Ja Nee
  Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer Ja Ja
  Patiënten die meerdere dagen achter elkaar behandeld worden kunnen ook kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Ja Nee
Medicijnen De meeste medicijnen Ja Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.
Bloedonderzoek Bloed prikken via huisarts en medisch specialist Ja Nee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
 • Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health).
 • Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.
 • Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.
Ja Nee
 
Soort zorg Toelichting Eigen risico  Wettelijke eigen bijdrage
Fysiotherapie Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2×9) voor fysiotherapie vergoed Nee Nee
  Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf Ja Nee
  Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling Ja Nee
  Oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten tot en met de  12e behandeling Ja Nee
  Oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) tot en met de 37e behandeling Ja Nee
  Oefentherapie bij COPD tot en met de 70e behandeling in het eerste jaar Ja Nee
Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben Ja Nee
Ergotherapie Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Dieetadvies Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Zwangerschaps- en geboortezorg Verloskundige zorg Nee Nee
  Kraamzorg Nee Ja, bijdrage per uur
Wijkverpleging Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging Nee Nee
Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen Ja Bijbetaling afhankelijk van het middel.
Gehandicaptenzorg Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben Ja Nee
  Behandeling door een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) Ja Nee
Ouderenzorg Revalidatiezorg voor ouderen Ja Nee
  Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) Ja Nee
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Nee Nee

De aanvullende verzekering

Zorgverzekering vergelijkenNaast de basisverzekering kun je jezelf ook aanvullend verzekeren. Dit gaat vaak om de zorg die iets minder essentieel is, maar wel belangrijk kan zijn per persoon. Denk hierbij aan fysiotherapie etc. De aanvullende verzekering verschilt flink per zorgverzekeraar. Zo kan de één een tandartsverzekering hebben voor € 7,- per maand en de ander voor € 34,-. Daarom is het belangrijk om goed te kijken wat voor aanvullende zorgverzekering je nodig hebt. Onderstaand vind je een lijst van de meest bekende aanvullende verzekeringen die er zijn.

 • Tandarts vanaf 18 jaar
 • Fysiotherapie
 • Kronen en bruggen
 • Orthodontie tot 18 jaar
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Bril / lenzen
 • Buitenlanddekking
 • Anticonceptie vanaf 21 jaar
 • Ooglaseren
 • Sportarts
 • Bevallen in het ziekenhuis
 • Medicijnen (eigen bijdrage GVS)

Waarom is een zorgverzekering verplicht?

In Nederland maakt de overheid gebruik van een zorgstelsel wat door de hele bevolking wordt gedragen. De kosten van zorg zijn ontzettend hoog en vrijwel niet te betalen voor een Nederlander die in het ziekenhuis belandt. Door de verzekering verplicht te stellen houdt de overheid de zorgverzekering betaalbaar voor iedereen.

Lijst van zorgverzekeraars

In Nederland zijn er veel zorgverzekeraars. Veel van hen vallen onder grote holdings zoals Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Onderstaand vind je een overzicht van alle zorgverzekeraars die bij ons bekend zijn.

 

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars in Nederland

 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • FBTO
 • Interpolis
 • Pro Life
 • ZieZo
 • Zilveren Kruis
 • Aon
 • Besured
 • Bewuzt
 • IZA
 • IZZ (VGZ voor de zorg)
 • National Academic
 • Promovendum
 • UMC
 • Univé
 • VGZ
 • United Consumers VGZ
 • ZEKUR
 • ZEKUR (Gewoon ZEKUR polis)

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars in Nederland

 • CZ
 • CZdirect
 • Just
 • Nationale-Nederlanden
 • OHRA
 • Anderzorg
 • Hema
 • Menzis
 • PMA
 • DSW
 • inTwente
 • Stad Holland

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars in Nederland

 • AZVZ
 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA
 • a.s.r.
 • Ditzo
 • Salland
 • Zorgdirect
 • Aevitae (Eucare)