Juridisch advies bij vaststellingsovereenkomsten

Een vaststellingsovereenkomst is een document dat wordt opgesteld om een contract op te zeggen. Bijvoorbeeld tussen een werkgever en een werknemer. Werknemers zijn niet verplicht mee te werken aan een dergelijke overeenkomst. Sterker: het kan raadzaam zijn eerst een advocaat in te schakelen.

Ontslagvoorstel

Een vaststellingsovereenkomst noemen we ook wel eens een ‘ontslagvoorstel’. Wie zo’n overeenkomst voor zich krijgt, doet er goed aan uit te zoeken waarom de werkgever een voorstel tot ontslag doet. Ga in gesprek met de werkgever. Als werkgever is het juist belangrijk te melden wat de reden voor het ontslag is.

Een ontslag is pas officieel als beide partijen de beëindigingsovereenkomst hebben getekend. Het is niet ongebruikelijk om de overeenkomst eerst af te wijzen. Bespreek dan een termijn.

Juridische hulp inschakelen

Onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst, zonder juridische kennis, kan tricky zijn voor beide partijen. Enerzijds heeft de werknemer vaak niet genoeg kennis van het recht om te weten of hij of zij sterk staat voor een werkloosheidsuitkering. Anderzijds kan het zijn dat de werkgever bepaalde zaken heeft verzuimd, waardoor de overeenkomst juridisch niet geldig of bindend is.

Een jurist, zoals een advocaat, inschakelen, kan dan een wijs besluit zijn. Deze kan helpen om een overeenkomst zo duidelijk mogelijk vorm te geven. Misschien is er ook nog ruimte voor onderhandeling. Een werkgever die niet aan alle vereisten doet voor het aanvragen van ontslag (bijvoorbeeld door het ontbreken van een ontslagvergunning), heeft mogelijk niet het recht om het ontslag door te zetten. Juridisch advies bij vaststellingsovereenkomsten inwinnen kan dus zeker nuttig zijn.

Wat doet de advocaat?

De advocaat bekijkt of de overeenkomst geldig is: zit het goed in elkaar? Wordt er goed voor de cliënt gezorgd? Zijn de partijen het eens dat dit een goede manier is om afscheid van elkaar te nemen? Wanneer de partijen het niet met elkaar eens zijn, kan een advocaat bemiddelen. De advocaat verzint dan een oplossing die voor beide partijen tot tevredenheid zal leiden.